Frederiksberg Lokalråd
Adresser
Det arbejder vi med:
1. ønskeliste
Møde med kommunen
 
 
Trafiksikkerhed
Pladser og
åbne rum
Forskønnelse
 
Stiftende generalforsamling

Lokalrådets adresser:

Vibeke Lund
Formand

Feldskovvej 19 57834644 vibeke.lund@mail.dk

Birgit Søefeldt
Sekretær/Kasserer

Fyrrevejen 32
57 82 17 32  b.soeefeldt@mail.dk 

Henning V. Fischer
web-redaktør

Koldemosevej 23 57830908 hafischer@stofanet.dk

Tina Hyldegaard

Thorsvej 36 57 83 34 56,
mobil 29 80 28 83
tinahyldegaard@stofanet.dk
Jørn-Ole Hesselvig
Bøgevang 3
Telf.: 5783 1190
Mob.: 5135 3915
hesselvig@gmail.com

 Malene Rasmussen   

Tømrerparken 87
29 86 78 89
malener@gmail.com