Denne hjemmeside redigeres af Henning Fischer, Koldemosevej 23. hafischer@mail1.stofanet.dk

Hjemmesidens formål er at skabe kontakt mellem Frederiksberg Lokalråd og dets medlemmer, samt andre interesserede.