Bliv medlem:


Støt Frederiksberg Lokalråd. Det koster kun kr. 50 en gang for alle at blive medlem af Frederiksberg Lokalråd. Medlemsskabet er personligt, og skal altså betales pr. person der ønsker medlemsskab.

Du kan indmelde dig på flere måder:

1) Du kan også melde dig ind ved at sende en e-mail til Birgit Søefeldt b.soeefeldt@mail.dk  . I dette tilfælde vil et medlem af bestyrelsen køre ud og aflevere medlemskort samt få de kr. 50, hvis de ikke allerede er betalt.

3) Du kan også melde dig ind ved at overføre de kr. 50,- til lokalrådsforeningens konto i Sparekassen Sjælland 0541  0144025.
Husk at oplyse navn og adresse.Medlemskortet vil snarest herefter blive afleveret i din postkasse.