Dialog mellem Frederiksberg lokalråd og Sorø kommune

Når man synes at noget går ens næse forbi, kan man enten læne sig tilbage og blive sur eller tage sagen i egne hånd og handle.

Frederiksberg lokalråd valgte det sidste. Den 10. marts havde vi indbudt politikere fra vort lokalområde til en snak om forholdene på Frederiksberg og til en drøftelse af lokalrådenes fremtid i en ny kommunal organisering.

Tre politikere havde taget imod indbydelsen, det var Poul Mikkelsen, Jens Nygaard og Flemming Olsen.

Mødet blev et meget positivt møde med mange gode hensigter men også med et aktivt tilsagn om på nogle områder at fremme vore ønsker og dermed opkvalificere Frederiksberg som lokalområde.

Vi fremlagde punkt for punkt de områder fra vores handlingsplan, som vi finder mest presserende at få taget fat på.

Krydset Skælskørvej-Finlandsvej

Krydset ved Super Brugsen har vi allerede ved flere lejligheder pointeret er farligt for trafiksikkerheden. Her fik vi at vide, at der nu er afsat penge til at færdiggøre krydset.

Cykelsti til Lynge

For at sikre de mange skolebørn på deres vej mellem Lynge og Frederiksberskole, har vi i samarbejde med Lynge lokalråd ønsket en cykelsti mellem Lynge og Frederiksberg.

Politikerne var meget positive overfor dette forslag og anbefalede at vi fremsender det til den kommende budgetforhandling.

”Sorø er kendt for sine alléer”.

Dette kendetegn anbefalede vi politikerne at have med i hukommelsen, når vejføringer skal planlægges.

Vi gjorde gældende, at Næstvedvej er et uafsluttet vejprojekt, hvor bilerne stadig kører for stærkt, selv om der er etableret en form for fart chikane ved forgængerovergangene. Der er rimelig meget trafik, især om morgenen, præcis samtidig med at børnene skal i skole. Et andet problem, vi trak frem, er at parkerede biler ved grillen, gør det svært for børn og biler at se hinanden.

Såvel Jens Nygaard som Poul Mikkelsen gav tilsagn om at følge op på trafiksikkerheden på Næstvedvej. De lovede at arbejde for en trafiktælling ligesom, de sagde, at de er opmærksomme på at området bør forskønnes med allétræer og trafiksikres.

Stationspladsen

- er et område, hvor der både er behov for forskønnelse og flere parkeringspladser til såvel biler som cykler. DSB og Sorø kommune er i dialog om dette projekt. Lokalrådet benyttede endnu en gang lejligheden til at sige, at vi ønsker en totalplan for området og at vi meget gerne deltager i projektet.

Årsmøde i lokalrådet

På lokalrådets årsmøde den 31. marts på Frederiksbergskole vil vi redegøre mere udførligt for såvel vore planer som samarbejdet med andre foreninger i lokalområdet og med kommunen. Vi lægger samtidig op til en dialog med nuværende og kommende medlemmer om fremtidens Frederiksberg og håber at mange vil møde op. Se mere på hjemmesiden: www.frederiksbergraad.dk