Lokalrådets svar på forhøring om stationspladsen:

Sorø Kommune
Udvalget for Teknik og Miljø
Rådhuset
4180 Sorø

Sorø den 10. januar 2006

Stationsområdet

I forbindelse med forhøringen, vil vi gøre opmærksom på, at lokalrådet op til flere gange har anmodet om at der bliver udarbejdet en totalplan for hele stationsområdet inkl. ”Den gamle stolefabrik” og ”Centrumbygningerne”.

Vi finder det urimeligt, at dette store område ændres efter salamimetoden, hvor – i nyere tid – først depotbygningen forsvandt, derefter det gamle pakhus og nu sidst er der asfalteret et stort område – formentlig til parkering.

Vi er blevet lovet, at lokalrådet skulle repræsenteres i en arbejdsgruppe omkring stationsområdet men dette er tilsyneladende glemt.

Vi er af den formening, at stationsområdet primært skal tilgodese de trafikale forhold, hvilket vil sige en effektiv station med ½-times drift. Til en god, effektiv station hører desuden gode adgangsforhold – også for handicappede, rigelig med P-pladser både syd og nord for banen, rigelig med cykelparkering både syd og nord for banen samt en velindrettet busstation og gode forhold for Taxa.

Med hensyn til støjdæmpning, anbefaler vi, at sporene, der tidligere betjente depotbygningen og Modtagestation Vest helt fjernes. Dette vil betyde, at skiftesporet også kan fjernes. Skiftesporet er den største støjkilde idet alle tog fra øst mod vest banker ind i dette skiftespor, som ikke har været brugt i årevis. Herudover må der etableres en form for støjvold/skærm.

Vi er af den opfattelse, at eksisterende byggelinjer skal respekteres, hvilket vil sige, at der ikke kan bygges i den østlige ende af arealet.

Lokalrådet ønsker, at kommunen arbejder for at sikre, at det fredede vandtårn får en fremtidig funktion så det kan bruges som samlingssted for lokalområdet med oplysnings-, udstillings- og eller møderum el.lign. for organisationer med tilknytning til området, f.eks. lokalråd, pendlerklub, lokalhistorisk arkiv m.fl.

Vi forventer stadig at blive inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af en totalplan for hele området.

Med venlig hilsen
Frederiksberg Lokalråd

Finn Bagger
formand