DAGSORDEN
Frederiksberg Lokalråd

 

Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19,00 i Sogneladen ved Lynge kirke.

Inden afviklingen af årsmødet, præsenterer Henning Fischer vinderforslagene i den udskrevne konkurrence ”Frederiksberg Torv” efterfulgt af præmieoverrækkelse.

Herefter afvikles årsmødet med følgende – ifølge vedtægterne – dagsorden

(se vedtægterne på hjemmesiden, klik her )

a. Valg af dirigent.

(bestyrelsen foreslår Preben Lund)

b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (kalenderår)

(ved formand Finn Bagger)

c. Det reviderede regnskab fremlægges

(ved kasserer Jan Andersen)

d. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi (ordstyrer: PR ansvarlig Vibeke Lund)

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen

(Følgende genopstiller til bestyrelsen: Finn Bagger, Vibeke Lund, Henning Fischer, Jane Madsen og Jan Andersen)

g. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr

(bestyrelsen foreslår uændret gebyr kr. 50,- pr. person)

h. Eventuelt

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved stedfortræder.

I aftenens løb serveres der kaffe m. brød.