Frederiksberg Lokalråd
Dommerkomiteen vedrørende ”Frederiksberg Torv”

Finn Bagger, Vibeke Lund og Henning Fischer

 

1. præmien i Frederiksberg Lokalråds konkurrence om ”Frederiksberg Torv” går til forslaget der er modtaget under

Mrk: Gruppe 3

Dommerkomiteens bedømmelse:

Flot slogan ”Frederiksberg for alle hele året”

Der er tale om et gennemarbejdet forslag der respekterer pladsens centrale position på det nye Frederiksberg. Der lægges op til en plads hvor der er noget for øjet og for den fysiske udfoldelse.

Pladsen indrammes af hvad vi i dommerkomiteen forestiller os som blomstrende træer med efterårskolorit, f.eks. fuglekirsebær. Idéen med en café og multisal som skærm mod Skælskørvej er også tiltalende. Dommerkomiteen har talt om at der mangler mødearealer for dagplejemødre, den foreslåede bygning og park vil kunne blive en stor gevinst i den forbindelse. Ideen om en sø som det centrale på pladsen er rigtig god, og der skal nok blive sejlet med små både om sommeren, og løbet på skøjter ved vintertide. Det lille amfiteater er også en fin idé, hvor man både kan lege og spille skuespil. Legepladsen vil kunne tilføre området nogle skulpturelle kvaliteter, idet dommerkomiteen forestiller sig at der stilles kunstneriske krav til alle legeredskaber på pladsen. Boldburet er en god ide der kan styre boldene i parken.

2. præmien går til forslaget indsendt under

Mrk: Gruppe 1

Dommerkomiteens bedømmelse:

Også dette forslag er gennemarbejdet. Her er der også som et vigtigt element placeret en forsamlingsbygning som skærm mod Skælskørvej. Man ønsker at dele af bygningen anvendes til ungdomsformål, men bemandet således at der ikke opstår problemer – det er sikkert en god idé.

Også her arbejder man med vand som det centrale element på pladsen, i dette forslag som et springvand. Man har også en scene og en tilskuerbakke, der anvendes til kælkning ved vintertide. Dommerkomiteen forestiller sig at scenen er en træplatform, der kan indgå i lege på pladsen.

Her er også en legeplads som er særlig egnet for dagplejemødre og deres børn. Og et hundetoilet er sikkert helle ingen dårlig idé.

3. præmien går til forslaget indsendt under

Mrk: Gruppe 4

Dommerkomiteens bedømmelse:

Dette forslag indeholder også en bygning, denne gang er bygningen dog trukket over mod den eksisterende bebyggelse ved børnehaven. Bygningen har også en caféfunktion og så betjener den en minigolfbane, hvilket næppe er en dårlig idé. I dette forslag er der også en central plads med vand, her en lille dam, hvorfra der udgår stier til pladsens hjørner. En romantisk have med roser og eller guldregn kan være en flot oplevelse, dommerkomiteen er klar over at der er tale om guldregn uden frugter. Der er også en kombineret fodbold/basket/skøjtebane og en legeplads bygget videre på den eksisterende. Alt i alt et godt forslag, med plads for mange aldre.

Indkøbt forslag

Præmierækken er egentligt opbrugt, men dommerkomiteen synes at også dette forslag

Mrk. 2 indeholder kvaliteter der bør belønnes.


Dommerkomiteens bedømmelse:

Forslaget er det der adskiller sig mest fra de øvrigt modtagne forslag. Der er tale om et tekno / lege/sportsprojekt, for især skatere og basketspillere Den centrale idé er at placere basketballbane og en snakerun, der ender i en drænet pool – diagonalt over pladsen, mod Skælskørvej placeres en grafittivæg, hvor de unge kan øve sig, så toge, husmure og tunneller skånes. Dommerkomiteen er her bekymret for at stille areal til rådighed for en kunstart der oftest forbindes med hærværk – i øvrigt mener vi at pladsens central placering gør den uegnet til de fleste af de ønskede aktiviteter. Det betyder dog ikke at der ikke kan være behov et andet sted, f.eks. i nærhed af Frederiksberg Skole.