Trafiksanering på Næstvedvej – nu sker der noget.

”Vi (Frederiksberg lokalråd) ønsker, at Næstvedvej skal omlægges fra Skælskørvej til skoven. Den rigtige løsning vil være en løsning med alle´-træer som Slagelsevej og Ringstedvej. Som vejen ser ud nu, er det blot en landevej, som uskønt sniger sig ind i byen. Bredden er stor nok til både fortove, cykelstier og midterrabat. Denne løsning vil ikke blot øge sikkerheden for de bløde trafikanter men også forskønne området betydeligt.” (fra Frederiksberg lokalråds handlingsplan)

En forbedring af denne del af Næstvedvej har længe stået højt på lokalrådets ønskeliste. Inden vejen munder ud i Skælskørvej slår den et sving og krydses derefter af Frederiksbergvej. Samtidig er det her mange mennesker skal passere, når de skal til toget for at komme til og fra arbejde, det er også skolevej for en del børn, der krydser Næstvedvej om morgenen - alt sammen på samme tidspunkt. Det i sig selv er efter lokalrådets opfattelse tilstrækkelig begrundelse for at gøre noget for at øge sikkerheden på dette trafikale knudepunkt.

Vi har imidlertid ofte observeret, at der er parkerende biler ved grillen, der gør det umuligt for børn at overskue trafikken; de må ud midt på kørebanen før de kan se om der er ”fri bane”. Den situation er naturligvis uholdbar. Derfor er det også med stor glæde Frederiksberg lokalråd kan konstatere, at udvalget for natur og teknik har været lydhør overfor vort ønske om at gøre noget. Vi har modtaget et brev med besked om, at udvalget har indstillet til byrådet om at ”anvende 300.000 kr. til trafiksaneringsformål på Næstvedvej – og at planlægningsarbejdet vil blive påbegyndt i begyndelsen af det nye år”

Lokalrådet håber at det resulterer i en sikker skolevej der samtidig forskønner området.

Frederiksberg Lokalråd