Årsmøde 2023

Frederiksberg Lokalråd inviterer til Årsmøde torsdag d. 2. marts 2023

Hos Lottes Spisested, Norgesvej 7, Sorø. Tilmelding til spisningen skal ske til Lottes på tlf. 40 50 66 84 senest tirsdag d. 26. februar 2023.

Der kan købes kaffe/te og kage til 65,- kr.

Program:
18.00: Spisning (for egen regning – 150,- mad, dertil kommer drikkevarer)
19.00: Foredrag. Digitalt selvforsvar. Oplæg V/ Nærpolitiet i Sorø
20.00: Årsmøde i flg- Vedtægterne. Se www.frederiksbergraad.dk

Du/I kan deltage i arrangementet uden spisning – mød gerne ind kl.19:00 til foredraget eller kl. 20:00 til årsmødet.