Årsmøde i Frederiksberg Lokalråd

Det bobler på Frederiksberg. Der er gang i den. En optimistisk udtalelse, som efter lokalrådets vurdering på bedste vis matcher de initiativer, der fra forskellig side bliver eller er ved at blive taget på Frederiksberg.
En aktiv idrætsforening, LBI er netop kåret til årets idræts forening. En Brugs der blomstrer og et butiksråd, der søsætter nye initiativer. En kæmpe kræmmerdag med over 100 kræmmere blev afprøvet. Og med udsigt til en ny skole her på Frederiksberg kan vi kun kippe med flaget og glæde os over de mange initiativer.
Lokalrådets helt store satsning i år har været etablering af Frederiksberg Bypark. Med spændende tegninger fra Claus Lorange tegnestue var opgaven for os at skaffe pengene der kunne bringe os fra ide til virkelighed.
Torsdag den 1. marts kl. 19 vil lokalrådet fortælle om dette og meget andet på årsmødet, der sædvanen tro bliver afholdt i Sogneladen i Lynge.
Vi vil gerne invitere alle interesserede til at deltage.
Vibeke Lund
Formand.

Årsmøde i Frederiksberg Lokalråd  
torsdag d. 1. marts 2012
kl. 19.00 i Sogneladen ved Lynge Kirke

Dagsorden i følge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før mødet.
Alle er velkomne
Hilsen bestyrelsen