Årsmøde og uddeling af Frederiksbergprisen

Vi mødes 27. februar i Sogneladen ved Lynge Kirke kl. 19:00.
Sidste gang vi kunne overrække Frederiksbergprisen faldt valget helt fortjent på chefen i Super Brugsen Søren Huusfeldt, bl.a. for hans store engagement for Brugsen og imødekommenhed overfor kunderne.
Til årsmødet i år, vil vi igen overrække prisen til en, der på særlig måde har udmærket sig gennem imødekommenhed og engagement. Kom, hør og se hvem dette års prismodtager er til årsmødet den 27. februar.
Årsmødet vil desuden indeholde beskrivelser af, hvad lokalrådet har arbejdet med i det forgangne år bl.a. omkring Bypark, Næstvedvej, Frederiksbergskole.
Vi vil på årsmødet også sammen med medlemmerne sætte retning på næste års aktiviteter. Vi håber at se mange medlemmer til årsmødet, også ikke medlemmer er velkomne. Vi kan lige repetere medlemsvilkårene. En gang for alle betaler man 50 kr. for et personligt medlemskab – det kan købes på stedet.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Lund