Home » Bestyrelsesmøde 2/9-2020

Bestyrelsesmøde 2/9-2020

Frederiksberg Rådet den 02 – 09 -2020

1 Velkommen ved Tina.

2 Siden sidst.

De fleste arrangementer er aflyst grundet corona.

Der er dog afholdt dialogmøde på Niløse Skole.  Her var fremkommet ideer vedrørende fontraising . Kursus for det kan evt. afholdes på Værkerne.

Skal Frederiksberg Rådet gøre noget for at fremme turismen i området?  Det blev diskuteret, hvad vi kan gøre for at fremme turismen i området, og her blev der henvist til vores hjemmeside og Facebook side, hvor alle er velkomne til at dele oplysninger, med mere.

Bænk i Rundskoven er opsat og spændt fast, så den er sikret mod tyveri. Lokalrådet har givet 4000,00 kr. som tilskud. Vi skal opsætte et skilt, der angiver, at Frederiksberg Rådet har sponseret med 4000,00 kr.

3 Nyt fra Webmaster

Hjemmesiden er opdateret, og prøve på det nye blev fremvist. Tilføjelse med Mobil Pay blev vedtaget. Der er henvisning til egen Facebook og Instagram sider, hvor alle kan dele og komme med kommentar.

4 Fællesmøde

Malene og Birger deltager i dette møde i Sorøhallen den 09-09-2020 kl. 18 til 20.

5 Byparken

Der er tilsagn om indstilling af de midler, der er søgt om til 1. del af projektet. Så snar vi får besked om midlerne er bevilget eller ikke, kan næste fase igangsættes. Her under ansøgninger til fonde med mere. Henning og Birger er togholdere i dette projekt.

6 Skoleprojekt.

Der er folk, som ikke er med i Frederiksbergrådets bestyrelse, som vil indgå i projektet. Der skal kontakt til Ældrerådet for, at de evt. kan deltage. Det er vigtigt at holde fast i projektet, som f. eks. kan kobles sammen med værkerne som en underdeling af disse. Der ved bør der kunne spares på driften, hvis det kan samkøres.

7 Økonomi

Marlene uddelte oversigt over vores økonomi, og den viser er vi har p.t. 18.808,98 kr.

For ikke at komme til at betale dele af dette beløb tilbage, blev det vedtaget at et eftersyn af de fitness dele, der er opsat, skal gennemgå et eftersyn. Frivilligmøde på Gefion den 25-09-2020 kl. 18.00 til 21.15. Interesserede kan tilmelde sig senest den 15-09-2020.

Vi kan også bruge ca. 6000,00 kr. til at søge fonde til projekt Byparken 

Nordea skal fremover have 1000,00 kr. om året i gebyr for en konto. Malene arbejder med at overgå til mobil Pay, da det indtil videre ikke koster gebyr. Der kan dog være problem med Kommunen vedrørende tilskud.

Der kan også gives tilskud til kørsel, hvis nogle ønsker kursus.  

8. Høring vedrørende Feldskovvej.

Da rådet ikke har kommentar til ændringerne, blev det taget til efterretning. Der blev dog givet udtryk for, at bygninger i 5 etager er voldsomt i området, men da der er givet tilladelse til dette, kan vi ikke gøre noget.

9 Folkemøde 2021

Hvis vi skal deltage i Folkemødet 2021, skal det være sammen med andre råd.

10 EVT:

Pavilloner tager Birger over vedrørende udlån med mere

Næste møde holdes den 26-11-2020 kl. 19.00 hos Birger Lindevej 3 4180 Sorø

Birger Christensen

Lindevej 3

4180 Sorø

Telf.: 23397251 Mail.: lindevej3@live.dk