Home » Bestyrelsesmøde 30/9-2021

Bestyrelsesmøde 30/9-2021

Referat fra bestyrelsesmøde 30.09.2021

  1. Siden sidst, godkendelse af referat .

Referatet godkendt.

Kort drøftelse af mødet vedr. Unge i Sorø kommune, vi deltager ikke.

  1. Opdatering fra mødet med Fundraiser –   Henning

Et givende møde med gode anvisninger på det videre aarbejde, dette suppleret af referat fra Jørn-Ole

  1. Planlægning af valgmødet 26.10 kl 19.00 – 21.30.

Kort præsentation fra den enkelte politiker, vi introducerer aftenens forløb.

Deltagerne placeres ved  borde , og politikerne besøger hvert bord med begrænset tid, der styres med hjælp af elevrådet.

Afsluttende spørgsmål: Hvad har du fået med dig herfra ?

Hvad vil du gøre for Frederiksberg?

Der sættes bordryttere på hvert bor.

Der trykkes foldere , men med redigering af navne.

Mødet annonceres i Sorø Avis samt på FB m.m.

8:C står for kaffe , kage m.m.

Malene sørger for kurve til politikere og elevråd.

  1. Næste møde 9.11 hos Henning , her planlægning af årsmøde, der holdes hos Lotte  3.2.22.

Referent: Tina Hyldegaard-Pedersen