Frederiksberg Bydelspark

På borgermødet d. 10/10-2019 og på sociale medier bliver der jævnligt nævnt, at der mangler legepladser på Frederiksberg.

I 2011 blev der faktisk udarbejdet en projektplan for en bydelspark på det grønne område på Skælskørvej, ved siden af Grønnegårdens Børnehave.

Desværre kunne der ikke findes økonomiske midler til at gennemføre det smukke og miljøskabende projekt.

Nu prøver vi igen, måske kan projektet gennemføres i mindre bidder.

Vil du være med?

Har du en holdning til bydelsparken, har du erfaring i at skrive ansøgninger til fonde, eller forstand på legepladser og legeredskaber, eller brænder du bare for idéen, så kontakt Frederiksberg Lokalråd!

Du kan skrive en kommentar her på siden, eller skrive en mail til et medlem af Bestyrelsen (find os i den blå bjælke øverst på side).

Projektplan

Projektbeskrivelse

Idéforslag til disponering af Frederiksberg bypark

Frederiksberg ny bypark

Med designet af forslaget sigtes der mod at skabe en lille bydelspark, hvor folk kan mødes, samles i grupper, lege eller bare finde ro.  Samtidig skal stedet skabe identifikation for bydelen – være et ”fyrtårn” for Frederiksberg.  Det har inspireret til parkens centrale plads i form af en stor cirkel, der symboliserer fællesskab og centrum.  Stier bryder pladsen op i fem store græsarealer, der repræsenterer de forskellige del af Frederiksberg som mødes her.  Den unikke stistruktur symboliserer at bydelens beboere kommer dertil fra forskellige sider, og stierne er placeret naturligt for passage igennem parken. Det gør parken meget åben og giver stedet dynamik – stiernes form kan symbolisere lyskeglen fra Frederiksbergs nye ”fyrtårn”.  Den brede sti ved den ny parkeringsplads fungerer som en lille plads til samling, udstilling og til at spille petanque.  På grund af terrænforskellene, og for at skabe et plant midterområde, er der behov for støttemur om det cirkulære areal. Det vil fremhæve formen, og muren kan være ”ryg” for grillsteder og bålpladser, som knyttes til grupper af borde og siddepladser i et belagt felt langs muren. Støttemuren kan også være basis for opsætning af lokal kunst – f.eks. keramiske klinker eller skulpturer integreret eller knyttet til muren, eller som en kunstnerisk leg med murens form.  Mod øst – hvor der er højeste terrænniveau – foreslås afgrænsningen opbygget amfitralsk på en måde, som vil være egnet som siddepladser for eventuel optræden på pladsen.  Parkens beplantning skal understøtte og fremhæve den cirkulære plads. Træer rundt om den er med til at skabe rum og bidrage til et smukt syn som årstiderne skifter. Pladsens cirkelkonfiguration forsættes uden om ved i koncentriske buer at plante to forskellige arter lavt bunddække som skaber flotte blomsterbånd forår og sommer, høstfarver om efteråret eller bær i efterårs- og vintersæsonen.  Farverige skulpturer langs muren og i beplantningsfelterne om den centrale plads kan berige parken og fungere som legeelementer for små børn.  En understregning af ”fyrtårnskarakteren” af det nye centrum på Frederiksberg kan opnås med små LED lysarmaturer integreret som bånd i stiernes belægning. Det vil få pladsen til at ligne en stor stjerne og vil være et flot syn om aftenen.

Byplankonsulent, arkitekt MAA Claus Lorange Christensen ApS, Sorø Medarbejder på opgaven: Landskabsarkitekt Ellen Schelde