Frederiksberg Bypark – ikke denne gang?

Frederiksberg Bypark
Sidste år fik vi penge fra Sorø kommunes pulje til lokalråd til et forprojekt, der skulle være grundlag til etablering af en bypark. Ønsket var at omdanne det noget triste græsanlæg mellem Frederiksbergvej og Skælskørvej ved Grønnegården til et samlingssted hvor fællesskab, bynatur og kultur kunne forenes – et fyrtårn på Frederiksberg. Claus Lorange og Ellen Schelde har udarbejdet et meget spændende projekt, som lokalrådet straks gik i gang med at søge om midler til hos en række fonde. Men desværre har ingen ansøgninger givet os de fornødne muligheder.
Vi håber stadig
Vi kan nu kun vente og se, hvilken plan der ligger for retablering af området i forbindelse med færdiggørelsen af udbygningen af børneinstitutionen Grønnegården. Lokalrådet stiller gerne projektforslag og tegninger til rådighed for kommunen til evt. inspiration til dette arbejde. Lokalrådet har stadig et håb om at projektet kan gennemføres
Forskønnelse af Frederiksberg
Frederiksberg lokalråd har et stort ønske om og arbejdet vedholdende på at forskønne vores bydel.
Obelisken, der er skabt af Gerda Østergård, er et eksempel. Arbejdet med omskabelsen af Næstvedvej til en ALLÉ, er et andet eksempel på lokalrådets initiativer.
Den nye stationsplads kan lokalrådet ikke tage æren for, men lokalrådet har dog arbejdet med i hele processen.
Endelig har vi lanceret et initiativ under sloganet ”hold byen ren – få en forlænget arm”. Går man en tur og føler sig generet af det affald, der ligger på veje og stier, kan man henvende sig til lokalrådet og gratis få udlevet en forlænget arm/gribetang.  På den måde kan m man yde sit lille eller store bidrag til at gøre vores område pænere.
Vibeke Lund.