Frederiksberg Lokalråd afholdt et velbesøgt årsmøde på Lottes Spisested

Vi i bestyrelsen takker for et dejligt årsmøde afholdt den 25. januar på Lottes Spisested, og for vores genvalg. Nu går den nyvalgte bestyrelse i arbejdstøjet for 2017.

Frederiksberg Lokalråds årsmøde 2017
Årsmødet 2017 på Frederiksberg blev indledt med spisning

Først blev lokalrådets årsmøde indledt med spisning. Dernæst kom Henning Fischer med et foredrag om Frederiksbergs nyere historie inden den traditionelle generalforsamling blev indledt. Efter valget til bestyrelsen stod det klart at der var seks bestyrelsesmedlemmer som fortsatte, mens en gik ud. Bestyrelsen har mulighed for i løbet af 2017 at vælge et evt. nyt bestyrelsesmedlem ind.

Formand Tina Hyldegaard kom med årets beretning på vegne af bestyrelsen. Læs bestyrelsens beretning 2016 i pdf.