beretning2016

beretning2016

Frederiksberg Lokalråds beretning for aktiviteterne i 2016 – bestyrelsens beretning