Home » Nyttige links og andet godt 🤩

Nyttige links og andet godt 🤩

Følg os 👇


Frederiksberg Lokalråds Facebook-side

Frederiksberg Lokalråds Facebook-gruppe

Frederiksberg Kulturhus’ Facebook-side

KulturPosten (Frederiksberg)

Frederiksberg Lokalråds gamle hjemmeside

AKTØRER på Frederiksberg:

Sorø Kommune (borger.dk)

Frederiksberg Vandværk

Sidste nyt fra Politiet (Dialogen)

Danmarks Naturfredningsforening

Ka’ du huske – Lokalhistorisk Arkiv

Frederiksberg Skole

Sorø Friskole

Lynge-Broby Idrætsforening

DANSESALEN Frederiksberg

Sorø Kommune – forvaltningsdokumenter:

Hvidbog Vision 2026 (høringssvar)

VISION 2026 (vedtaget)

MASTERPLAN 2012

SORØ KOMMUNEPLAN 2019-2030 (Frederiksberg)

LOKALPLAN Sorø Stationsområde

Foranalyse til udviklingsplan for området ved Sorø station

Frederiksberg Lokalråds høringssvar/indsigelser/bemærkninger/ønsker:

Budget 2025: Budgetønske

Budgetforlig 2024: Høringssvar

Kommuneplan 2023-2034: Forslag til udviklingsplan for Sorø stationsområde

Trafiksikkerhedsplan 2021-2026: Input til kommunen