Ideen om Frederiksberg Bypark lever stadig

Lokalrådet har op til sommerferien søgt en del små og store fonde om økonomisk hjælp til at realisere dette både smukke og miljøskabende projekt.
En park, der både skal være et fyrtårn på Frederiksberg, et samlingssted for børn, unge,  familier og en oase for dagplejere og institutioner.
Desværre er den aktuelle status lidt nedslående. Ingen ansøgninger til lokale fonde har båret frugt, herfra er kommet afslag på alle vore ansøgninger. For nylig fik vi også afslag fra Lokale og Anlægsfonden og Real Dania. Vi har flere ansøgninger ude, dem regner vi med at høre fra i nærmeste fremtid, vi krydser fingre.

Frederiksberg, den 10. september 2011
Vibeke Lund