Indsigelse mod Forslag til Kommuneplan 2013-2024

Frederiksberg Lokalråd, har på sit møde den 28. august 2013 drøftet Forslag til Kommuneplan 2013-2024
Lokalrådet har besluttet, at protestere mod at forslaget gør det muligt, at inddrage den gamle boldbane ved Næstvedvej til boligformål.
Rådet finder det uacceptabelt, at arealet, der er beliggende tæt på skoven, hvor der normalt ikke tillades bebyggelse, udlægges boligbebyggelse oven i købet med en høj bebyggelsesprocent (op til 40) i et område med mange gamle huse bygget på små grunde.

Den gamle boldbane udgør i dag et åndehul for området – mest til uorganiseret fodbold og til de lokale institutioner. Det skal huskes, at der er langt fra området til alternative åbne arealer hvor man kan trille med en fodbold, sætte en drage op eller spille rundbold til en fødselsdag.

Lokalrådet skal påpege, at der så mange gamle utidssvarende huse til salg på Frederiksberg, at man burde omdanne og sanere, fremfor at inddrage det så og sige eneste frie areal i miles omkreds til boliger. ..

Der er i øvrigt udlagt et område til nye parcelhuse, som ikke er bebygget, bag Thorsvej/Odinsvej. Her kan der bygges ud til enfamiliehuse, hvilket der nok vil være størst efterspørgsel efter end de foreslåede etagehuse.

Med venlig hilsen

FREDERIKSBERG LOKALRÅD
Formand Vibeke Lund
www.frederiksbergraad.dk