Invitation til Frederiksberg Lokalråds Årsmøde 2016 – den 27. januar

skotte-stentoft cafe
Skotte & Stentoft, Stationspladsen 1, 4180 Sorø

Invitation til årsmøde i Frederiksberg Lokalråd

aarsmoede2016

PROGRAM

18.00 Fælles Spisning

Mad 60 kr. og drikkevarer tilkøbes – Tilmelding senest 25.01 på telefon 29802883 eller på hjemmesiden: https://www.frederiksbergraad.dk/tilmeld-dig-aarsmoedet-2016/

19.00 Oplæg

Frederiksbergs Historie v/Henning Fischer

19.45 Årsmøde 2016

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges
  4. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg er for et år ad gangen
  7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
  8. Uddeling af Frederiksberg Prisen 2015
  9. Eventuelt