Nyhedsbrev. Juli 2013

Sommeren står for døren, eleverne på Frederiksberg skole har holdt deres traditionsrige afslutning med farvel til de store elever fra 9. klasse.

Fra lokalrådet skal der lyde et held og lykke til jer med de gøremål, som I nu skal i gang med. De allerfleste af jer forbliver jo nok frederiksbergborgere. Og til jer skal der også lyde en opfordring om at komme frem med ønsker til lokalrådets arbejde.

I kan også møde os på face-book, se under Frederiksberg Lokalråd.

 

Obelisken

I sidste nyhedsbrev skrev vi om det hærværk, der var begået på obelisken. Vi kan nu med glæde melde ud, at alt er repareret, Sorø kommune har klaret opgaven.

 

Info tavle ved Sorø station

Som borger på Frederiksberg bliver man jævnligt mødt at rådvilde tilrejsende på Sorø station, der beder om vejvisning til Sorø.

Derfor har Lokalrådet søgt og fået midler til opsætning af info tavle, der viser vej til byen, til cykelstier, til busser, til de særlige kulturinstitutioner som Kunstmuseet, Sorø Akademi, SceinceCentret, turbåden Lille Claus m.fl. Samtidig ønsker vi, at der skal være mulighed for at omtale/informere om aktuelle begivenheder i Sorø, f.eks. Barda, Roregatta, Kyndelmisse, Musikfestival eller Farmers marked.

Lokalrådet har overfor Sorø kommune sagt, at tavlen ikke først og fremmest er af lokal interesse for Frederiksberg. Stationen ligger på Frederiksberg og derfor ønsker vi at rette opmærksomhed på, hvordan stationen som ”porten til Sorø” kan gøres informativ og byde tilrejsende velkomne.

Vi ved, at der arbejdes på en aftale om at fremme natursundhedsprojekter. Her kunne man allerede ved info, når man kommer til stationen, blive inspireret til en vandring gennem landskaberne for turens skyld eller som en bonus oven i besøget på museet, hos vennerne, på akademiet, før sejlturen m.v.

Skiltningen vil samtidig være en rigtig god reklame for Sorø kommune. Og oplagt efter den vellykkede renovering af stationspladsen.

Der skal selvfølgelig være en App til ruter og muligheder på skiltet.

Vi glæder os til at se den endelige udformning af infotavlen og håber at så mange af vore ønsker og ideer er kommet med.

 

Møde med bosætningskonsulenten

Sorø kommune har ansat en bosætningskonsulent, Mette Kaa hedder hun. Hun har skrevet til alle lokalråd, at hun gerne vil mødes med os. Frederiksberg Lokalråd er glad for opfordringen, så vi har inviteret Mette til møde den 28. august.

Vi har mange ting vi gerne vil tale med Mette om, bl.a. drøfte med hende, hvordan vi kan gøre os interessante for tilflyttere. Vi har allerede gode daginstitutioner, og om ikke lang tid har vi en helt ny og moderne skole, der lever op til kravene om differentieret og inspirerede undervisning. Samtidig med at det har været et centralt ønske fra lokalrådet, at skolen bliver tilgængelig og anvendelig for borgerne på Frederiksberg.

Har du spørgsmål eller forslag, du synes vi skal bringe videre til bosætningskonsulenten, så kontakt lokalrådet eller skriv på vores face-book.

 

Frederiksbergdagen

Igen i år har Butiksrådet ved Super Brugsen taget initiativ til Frederiksbergdagen. Lokalrådet er også med og lokalrådets formand åbner dagen.

Butiksrådet vil gerne indbyde foreninger, klubber og andre interesserede på Frederiksberg til at deltage og vise deres aktiviteter frem. Vi glæder os til at være med og håber at mange vil dukke op.

Lokalrådet vil igen i år møde op med tilbud om at udfylde en tipkupon om lokale forhold. Hver time trækker vi lod blandt de afleverede tipskuponer. De heldige vindere får en præmie, der er tilpasset vinderens alder.

Vel mødt på dagen og på standen.

 

Nye medlemmer

I hvert Nyhedsbrev vil der komme en opfordring til at melde sig ind. Det er vigtigt at lokalrådet repræsenterer så mange borgere på Frederiksberg som muligt. Lokalrådet tager gerne imod ønsker eller forespørgsler fra jer. Nogle af disse vil vi selv tage fat i, andre kan vi måske klare i samarbejde mens det i nogle tilfælde vil være relevant at lade det gå videre til politisk behandling i Sorø byråd.

Et medlemskab koster 50 kr. som en éngangsydelse. Medlemsskabet er personligt. Gå ind på hjemmesiden: www.frederiksbergraad.dk og se hvordan du gør.

Til slut skal der lyde et ønske om en god sommer for alle.

Vibeke Lund

Formand