Nyhedsbrev Maj 2013

Lokalrådet informerer

-og vil gerne diskutere.

Derfor vil vi fremover udsende nyhedsbrev med informationer og opfordring til debat og kommentarer til rådets arbejde.

 

Næstvedvej

Endnu et stykke vej er plantet til med allé-træer og plantebedene er sået til med græs. Vi er kommet et skridt nærmere på at kunne opfylde Lokalrådets slogan: Sorø alléernes by.

Også i 2013 har lokalrådet søgt og fået penge til at nå målet om en allé. Her i maj måned skal vi til møde med Sorø kommune og aftale nærmere om etablering af allé-træer på strækningen fra Frederiksbergvej frem til Skælskørvej.

Herefter bliver det op til os som borgere, at passe på træerne. Sidste år måtte nogle af de penge vi modtog, desværre gå til genplantning af knækkede træer. Hvert træ koster 5.000 kr. De penge vil vi hellere bruge på at færdiggøre projektet, i stedet for at reparere på noget, der allerede er lavet én gang.

 

Frederiksberg Ny skole

Alle er nok bekendt med, at vi får en ny skole på Frederiksberg.

Ud fra tankegangen om, at skolen skal være for alle også foreninger og lokalsamfund, er lokalrådet sammen med LBI medinddraget i planerne for den nye skole.  Fra lokalrådets side har vi lagt vægt på, at skolen kan fungere som samlingssted for familier, unge og ældre.  Ældre kan f.eks. mødes om madcafe og motion. Adgang til faglokaler giver mulighed for at arbejdet med værkstedaktiviteter sammen med andre. Måske kan ældre også hjælpe til med lektiecafe og lidt tilstedeværelse i frikarterene?

Det og meget mere, er ideer vi har givet videre til projektgruppen omkring skolen. Sidder nogle af læserne med ideer og ønsker til vores nye skole og ”lokalcenter” så kom endelig frem med dem. Kontakt en fra lokalrådet eller send en mail.

 

Obelisken

Flere har sikkert bemærket at obelisken på rundkørslen ved Liselund, eller rettere lysanlægget, har fået et tryk. Vi ved ikke hvad der er sket, men vi ærgre os da over, at sådan noget forekommer. Heldigvis har det ikke hindret obelisken i at lyse op i de mørke timer. Lokalrådet går sammen med Gerda og Steen Østergaard snarligt i gang med udbedring af skaden.

 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden og i det hele taget afviklingen af trafikken i vores område, er et af de andre områder lokalrådet er optaget af.

Der er flere steder, hvor udtrykket: plads til forbedring, kan bruges. Krydset Frederiksbergvej – Næstvedvej har i lang tid haft vores bevågenhed. Desværre viste skolevejsanalysen for et par år siden, at forældrene i området ikke delte denne bekymring med os. Vi håber, at vores tiltag de sidste år med beplantning af træer og etablering af bede, vil sænke billisternes fart en smule, så skolebørnene i sikkerhed kan passere krydset.

Trafiksikkerhed som sådan er kun indirekte en opgave for lokalrådet. Opgaven ligger hos Trafiksikkerhedsrådet, i rådet sidder 5 repræsentanter fra lokalrådene i Sorø kommune. Det er dem, vi skal henvende os til med vore observationer og ønsker.

For nylig har en beboergruppe på Liselund været fremme med kritik af rundkørslen ved Liselund. På grund af den ”skæve” placering kører bilerne alt for stærkt igennem, når de kommer fra syd. Lokalrådet har ved tidligere lejligheder fremført denne kritik overfor Sorø kommune. Lokalrådet støtter derfor gerne beboergruppens opfordring til at optimere rundkørslens funktion.

 

Medlemskab

Et medlemskab af Frederiksberg Lokalråde koster pr. person 50 kr. én gang for alle. Se på hjemmesiden, hvordan man bliver medlem eller ring til én fra bestyrelsen, så klarer vi det. Mange medlemmer styrker vores arbejde. Vi hører også gerne fra borgere på Frederiksberg, hvis I har forslag til ting, der skal arbejdes med.

 

Vibeke Lund

Formand for Frederiksberg Lokalråd