Referat fra Årsmødet 2019

Frederiksberg Lokalråds Årsmøde d. 24. januar – i Lottes Spisested, Norgesvej 7.

Som optakt til årsmødet var arrangeret fællesspisning. Omkring 20 medlemmer deltog i spisningen.

Derefter viste Inge Nielsen billeder og fortalte historier om butikkerne “i gamle dage” på Frederiksberg. Fortællegrundlaget var billeder fra Lokalhistorisk forening for Lynge Sogn i Sorø, “Ka’ du huske”.

Der var også opfordringer til at melde sig ind i foreningen.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med både foredrag og forplejningen fra deltagerne.

Efter foredraget blev der serveret kaffe og pandekager, derefter påbegyndtes det egentlige årsmøde.

Her kan du læse hele referatet fra Årsmødet: Årsmøde 2019

 

Under eventuelt kunne formand Tina Hyldegaard oplyse, at Frederiksbergprisen for 2019 går til Lokalhistorisk forening for Lynge Sogn i Sorø, “Ka’ du huske”, for deres store arbejde med at indsamle og videreformidle oplysninger om livet i sognet i tidligere tider. Inge Nielsen og Edith Thomsen modtog på foreningens vegne Frederiksbergprisen, en ugle, udført af keramiker Gerda Østergaard.

Inge Nielsen og Edith Thomsen fra Lokalhistorisk forening for Lynge Sogn i Sorø, “Ka’ du huske” modtager Frederiksbergprisen for 2019