Post Tagged with: "nabohjælp"

Forebyg indbrud!

Frederiksberg Lokalråd har fået denne henvendelse fra Bo trygt: Kære Grundejerforening eller Vejlaug Indbrudstallet i Danmark er faldende, og det er glædeligt. Men der er stadig alt for mange indbrud, og det skaber utryghed – både for dem, det går ud over, og for alle i kvarteret. Den gode nyhed […]

Read More