Post Tagged with: "trafiksikkerhed"

Trafiksikkerhedsplan 2021-2026

Sorø Kommune har i mail af 23. februar 2021 meddelt, at Kommunens Trafiksikkerhedsplan 2017-2021 nu skal opdateres og inviteret Lokalrådet til at komme med input til det forestående arbejde. Nedenfor er oplistet Frederiksberg Lokalråds input til arbejdet med Trafiksikkerhedsplan 2021-2026. I Trafiksikkerhedsplan 2017-2021 nævnes, at skolevejsundersøgelsen fra 2010 bør opdateres. […]

Read More