Tak for et godt Årsmøde 2015

Frederiksberg Lokalråd holdt sit årsmøde den 10. marts i Lottes Spisested, og vi indledte med fællesspisning og et foredrag om Frederiksbergs historie.

Årsmøde 2015
Årsmøde 2015 i Frederiksberg Lokalråd

Vi har nu referatet fra årsmødet til download som pdf: AarsmoedeFrederiksbergLokalraad2015.

Vi har nu formandens beretning fra årsmødet til download som pdf:
beretning2014

Tak for et velbesøgt og hyggeligt årsmøde!

Bestyrelsen i Frederiksberg Lokalråd