Tilflytterambassadør på Frederiksberg

Kunne du tænke dig at blive tilflytterambassadør på Frederiksberg?

Bor du på Frederiksberg, og vil du være med til at tage godt imod potentielle og kommende tilflyttere?

  • Ved du noget om daginstitutioner, skoler, kultur- og fritidsaktiviteter?
  • Kan du fortælle om job- og indkøbsmuligheder, offentlig transport og cykelruter?
  • Har du forslag til at nyde et godt seniorliv på Frederiksberg?

Kan du svare på et eller flere af disse spørgsmål, og er du interesseret i at møde dine mulige nye naboer, så meld dig til!

Det praktiske

Opgaven som tilflytterambassadør indebærer, at du bliver kontaktet af en person, der er interesseret i at flytte til Frederiksberg, men gerne vil høre mere fra dig, der kender lokalområdet og kan svare på praktiske spørgsmål som dem i eksemplet ovenfor.

Konkret kommer det til at foregå ved, at en ejendomsmægler eller Sorø Kommune kontakter en fra Frederiksberg Lokalråd med oplysninger om en kommende tilflytter.

Vi finder så en egnet tilflytterambassadør, f.eks.med viden om børnefamilie-liv eller seniorliv, og sætter ambassadøren i forbindelse med tilflytteren.

I finder selv ud af, om kontakten skal foregå via telefon, mail eller over en kop kaffe.

Hvis du er interesseret i at blive tilflytterambassadør, så kontakt én fra Frederiksberg Lokalråd og hør mere.

Find os her: https://www.frederiksbergraad.dk/bestyrelsen/

Vær med – og få indflydelse!

Vi har ikke nogen tilflytterambassadører på Frederiksberg i dag. Det er en helt ny opgave for lokalrådet, så hvis du har gode idéer eller vil have indflydelse, så kom og vær med fra starten!

Baggrund

Sorø Kommunes Byråd har i deres Vision 2022 vedtaget at arbejde med FNs 17 Verdensmål inde for 4 temaer.

Tema 2 hedder Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie.

Under dette tema vil Byrådet fortsat sikre udviklingen i kommunens byer og lokalsamfund i tæt samarbejde med lokale kræfter og samtidig understøtte bosætningen i hele kommunen.

En af de måder hvor kommunen og lokalsamfundene kan samarbejde om bosætningsindsatsen er ved at lave et korps af tilflytterambassadører.

Tilflytterambassadørerne være med til at præsentere deres område for potentielle tilflyttere og være med til at byde tilflyttere til kommunen velkommen.