Vælgermøde på Frederiksberg Skole den 2. november kl. 19.30

Frederiksberg Lokalråd afholder vælgermøde torsdag den 2. november kl 19.30 i multisalen på Frederiksberg Skole. Alle partier har meldt deres deltagelse. Der er fri entré.

Da skolen er en indeskole, bliver alle nødt til enten at have indesko med eller liste på strømpefødder, ganske som børnene i dagligdagen.

Børnene i 6. B sælger vand, kaffe og kage til støtte for deres lejrskole, så det bliver et godt samarbejde om en frederiksbergaften.

Frederiksberg Lokalråd kan også se tilbage på et år, hvor vi har fået opstillet hele Fitnessbanen på sportspladsen ved Frederiksberg Skole, ligesom Info-tavlen ved stationen blev opdateret og revideret, en god velkomst til Sorø.

Vores næste projekt bliver et samarbejde med Skotte og Stentoft på stationen omkring jul.

Vi annoncerer senere arrangementet med kandidatnavnene.

Mvh

Frederiksberg Lokalråd